Botos Kölönte

"To entertain these fair well-spoken days, I am determined to prove a villain"

Profán merengés

2019. október 01. 08:50 - Hans Castorp

Lázárról és a szegény gazdagról

800px-josef_danhauser_der_reiche_prasser_2087_osterreichische_galerie_belvedere.jpg

A dúsgazdag és a szegény Lázár.

19Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett. 20Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. 21Örült volna, ha jóllakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült. De csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. 22Történt, hogy a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették. 23Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt. 24Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. 25Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem. 

26Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, 

(már miért akarna átmenni a bárki a mennyből a pokolba? Vagy ez csak a szimmetrikus szerkezet miatt van?)

se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. 27Akkor arra kérlek, atyám – mondta újra –, küldd el legalább az atyai házba. 28Van még öt testvérem, hadd figyelmeztesse őket, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. 29Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. 30De az erősködött: Nem hallgatnak, atyám, Ábrahám! De ha a halottak közül megy el valaki, bűnbánatot tartanak. 31Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek.”

Ekkor megszólalt a Mennyei Atya: "Ábrahám, Ábrahám! Lásd, ez szerencsétlen gazdag még a pokol lángjai között gyötrődve is a családjára gondol, és neked nem esik meg rajta szíved...! Én viszont ura vagyok Mennynek és Pokolnak is, ezért leküldöm Mihályt ezért az elveszett Bárányomért...és megengedem Neki, hogy családjának üzenjen. Álmukban megjelenhetsz, Gyermekem-fordult a gazdag emberhez, akinek forró könnyei eloltották a hideg lángokat. És most jöjj, szereteted megmentett Téged..."

Akár így is lehetett. 

A vastagon szedett részt természetesen nem szent Lukács írta.

Sőt, a dőlt betűset sem.

 

 

Kép: Josef Danhauser: A gazdag pazarló (kb.); forrás:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Danhauser_-_Der_reiche_Prasser_-_2087_-_%C3%96sterreichische_Galerie_Belvedere.jpg

Szólj hozzá!

Együnk és vigadjunk

2019. szeptember 17. 13:25 - Hans Castorp

bulialkalmak a Bibliában

fuli.jpg 

A vasárnapi evangéliumban szemet szúrt (fület), hogy Jézus mi módon szemléltette az örömöt, amit az elveszett bűnös fölött éreznek a mennyben. Most eltekintenék a metaforális értelmezéstől, csak arra szorítkoznék, hogy

szerintem egész egyszerűen besavanyodtunk az évszázadok alatt.

Itt van, ni: mit csinál a pásztor, miután megtalálja az elveszett juhot? Összehívja a cimbiket és rendez egy nagy bulit nekik.

1A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. 2A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. 3Ő ezt a példázatot mondta nekik: 4Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? 5És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, 6hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat.8

Vagy az asszony is, aki a pénzét keresi: megtalálja és örömében összecsődít a csajokat, hogy örüljenek Ők is...! Szerintem ez gyönyörű...

Vagy ha egy asszonynak tíz drahmája van, és elveszít egy drahmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja? 9Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól: Örüljetek velem, mert megtaláltam a drahmát, amelyet elvesztettem. 10Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek.

A tékozló fiú történetét mindenki ismeri, nem írnám le, a világirodalom egyik gyöngyszeme, DE ebben is mulatozás van :-) (miután hazatért a fiú az atyai házba)

Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára! 23Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, 24mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. 25Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot....

(Lk 15, kiemelések tőlem)

 

Úgyhogy szerintem Jézus kifejezetten pártolta, mikor az emberek jókedvűek voltak (nem véletlen, hogy az első csodáját is egy menyegzőn "alkalmazta", ráadásul borrá változtatta a vizet, hogy ne romoljon el a mulatság...).

 

Szóval, Lányok, ha megkerül a szép fülbevalóm párja, vendégeim vagytok....:-D

Szólj hozzá!

Nakovana

2019. szeptember 09. 12:05 - Hans Castorp

az elhagyott falu

 nakovana_ajto_kilincs.jpg

Kilincs. Nyitókép 

 

Nakovanára* gyakorlatilag mellékleletként bukkantunk: a Sveti Ilija hegycsúcsra vezető turistautat kerestük. Aznap nem is találtuk meg, és itt szeretném figyelmeztetni a Dalmáciában kalandozni kívánókat, hogy nincsenek különösebben kitáblázva  a kirándulóösvények…és a térképek sem okvetlenül egyértelműek. Úgyhogy érdemes jóval előtte és több forrásból tájékozódni.

A hely már az újkőkor óra lakott volt (8000 éve), találtunk egy ősi barlang-szentélyt, ahol csomó erre utaló cuccot, csontot, cserepet találtak anno.

nakovana_spilje.png

K. e. 4. századtól az első századig áldozatokat mutattak be itt egy fallosz alakú sztalagmitnál. 

 

Az akkori emberek kapcsolatot tartottak fent a szomszéd szigetekkel, Kocsulával, Vissel, sőt itáliai interakcióknak is van nyoma. Az illírek Kr.e. 2000 körül érkezének, állítólag Dél-Adria legkomolyabb erődje volt egy kisebb magaslaton (Grad). Ezt a helyszínen könnyű megérteni, mert ideális a pozíciója: az egész környék belátható, viszont maga a falu védett.

nakobana_also.jpg

Alsó-Nakovana házai, az út mellett nem sokkal, itt jelenleg él valaki (1 fő kb); háttérben a tenger

 

 

nakovana_folso_1.jpg

Fölső-Nakovana: Na itt 19 éve nem él senki (hivatalosan), pedig milyen jó kis helyen van, háttérben a tenger; az egyetlen cserepes házról még lesz szó

 

 

Aztán jött Octavianus (Kr.u. 30), majd a Raguzai Köztársaság (14-18. sz.). Nakovana lakói nagy vitorlásaikkal szuper tengerészek voltak.

Minden Horvátországgal kapcsolatos szócikk megemlíti, hogy 1806 és 1815 között Napólon hadai elfoglalta a Raguzai Köztársaságot és említett császár 1815-ben történő bukása után a Habsburgokhoz került.

Aztán 1918-ban a Szerb-Horvát-Szlovén állam, majd a Jugoszláv Királyság következett, de akkor már nem volt olyan fényes a gazdasági helyzet...és a java csak eztán következett! A második világháborúban az olaszok (1943.január hatodikán), majd a németek égették porig a falut (ami két részből állt: Alsó-és Felső Nakovana, útközben a közös, Kisboldogasszonynak szentelt templom). A falu lakosságát elhurcolták koncentrációs táborokba (El Shatt, Sínai félsziget (!); valamint Bosznia), a rátermett férfiak többsége partizánnak állt. Akinek a házát elpusztították ÉS életben maradt, a szomszédos települések valamelyikére  költözött.A fiatalok többsége kivándorolt Ausztráliába és Ú-Zélandra (Miért pont oda?! Micsoda exodus...).

1991-re az utolsó lakos is elhagyta Gorni Nakovanj-t (a fönti falu), Alsó-Nakovanában (Dolni) csak egy háromfős család maradt (akkor).

Az utolsó lakók távoztával a fosztogatók tették teljessé a pusztítást.

 Képriportunk következik, a fölső, rejtettebb faluval kezdünk.

nakovana_cserep.jpg

Először azért még nem látszik az igaz való: ez ez egyetlen cserepes ház

 

nakovana_latkep.jpg

 A fa áthidaló még tartja magát, de már nem sokáig

 

nakovana_fa_fodem.jpg

Lsd. mint fent.

 

 

nakovana_kek_kapu.jpg

Festett kapu, de már nem nyit, nem zár

 

 

 

nakovana_racsos_ablak.jpg

Csipkerózsika ablaka

 

 

nakovana_kolepcso.jpg

 Lépcső a szomszédhoz

 

 

nakovana_hordo.jpg

 A hordó ellenáll, alighanem szakrális tárgy

 

nakovana_kulcs.jpg

 Nemigen forgatja már meg senki

 

nakovana_sodrony.jpg

 

Számomra az egyik legdrámaibb kép: figyelmes szemek RUGÓS MATRAC romjait fedezhetik fel. ez nem kellett a sírrablóknak

 

 

nakovana_ajto.jpg

 Ajtó

  

 

nakovana_kopad.jpg

Ezen otthon kinti padja

 

 

nakovana_rantotta.jpg

És serpenyője

 

 

nakovana_cserepes.jpg

Az egyetlen cserepes ház, ezt viszont föntről, a  GoogleEarthről is meg lehet ismerni

 

nakovana_villanyoszlop.jpg

Electricité: modernité

 

 

nakovana_palack.jpg

Barátságos (nem én tettem oda, becsszó; ÉS el sem hoztam, annyira becsületes vagyok**)

 

 

nakovana_szerzodes.jpg

Szerződés 1959-ből

 

 

nakovana_epetussin.jpg

Ephetussin

 

 

nakovana_sulfaguanidin.jpg

Sulphaguanidin

 

 

nakovana_ercefuryl.jpg

Ercefuryl: ez vajon mi?

 

 

nakovana_ujsag.jpg

1987- ben ide még újság járt

 

nakovana_eutizon.jpg

Eutizon. B6. (?) 

 

 

nakovan_hordo_bent.jpg

Hordó, bent 

 

 

nakovana_amoxicillin.jpg

Amoksicillin :-D

 

 

nakovana_hazszamfele.jpg

Házszám-féleség

 

 

nakovana_tereza.jpg

Bakelit. Tereza. Ki hallgatta vajon utoljára?

 

nakovana_dac.jpg

Ablakocska

 

nakovana_kek_bili.jpg

A szín az erős nappal is dacol

 

 

nakovana_zvijezda.jpg

"Zvijezda" finomított olaj

 

nakovana_olajuto.jpg

Amikor még nem volt Zvijezda nevű finomított olaj: olajütő, Alsó-Nakovana

 

 

nakovana_emlektabla.jpg

Emléktábla, vers Nakovanához, írta: Milica Pamic, az utolsó itteni család sarja

 nakovana_also_haz.jpg

Alsó-Nakovana

 

nakovana_fuge.jpg

Fügefa; háttérben a fenti tábla

 

 

 

 

 

*Nakovanj: üllő

**Na, nem mintha nem akartam volna. De a tisztelet a hely iránt és családom várható ellenállása megálljt szabott.

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Adriai élmények, első rész

2019. augusztus 29. 16:45 - Hans Castorp

írta: Pelje Sarolta (dehogy:-))

Alább néhány apró, ám lényegtelen megfigyelést osztanék meg Veletek adriai, közelebbről peljesaci (az Adriába mélyen benyúló félsziget; Horvátország). Magyar helyesírással írom a helyneveket, remélem, nem gond.

 

Kereszténység

Első, ami szemet szúrt: szemlátomást nem szégyellik, hogy vallásosak (katolikusok). Nem a "maguk módján" :-), hanem úgy egyházilag. Először is, majd. minden autó visszapillantóján rózsafüzér lóg. Ez nekünk kicsit furcsa lehet, de nekik természetes. Továbbá a rózsafüzért nyakba akasztva is viselik, nemcsak az öreg nénik, hanem fiatal férfiak is. Vasárnap, ünnepnap tele a templom, be sem férnek.

Az egyik alagútban a pihenő-SOS-részen pedig apró szentélyt is láttunk, a falba beépítve.

Egyébként is, kicsi kápolnák, szobrocskák nagy sűrűséggel fordulnak elő és szépen rendben is vannak tartva.

nakovana_templom.jpg

 Pompás kis templom, félköríves záródású szentéllyel; a falu sajnos kihalt mellőle (erről külön poszt lesz)

Parkolás

Kritikus. Szabad lapos területek híján vércseként óvja mindenki az apartmanjához tartozó másfél helyet (nyilván én is így  tennék, ha enyém volna): tengerparton, a meredek hegyoldalakon igen beárnyékolja a pihenést, hogy azon kell pörögnöd, hogy leverik-e a visszapillantódat és/vagy el tudsz-e indulni egyeben a lejtőn fölfelé anélkül, hogy elkaparnál az apró köveken…bent a városban pedig keményen fizetős a kültelki parkoló is.

Ez van.

Nem lehet a Peljesacon is olyan sok szép parkolóhely, mint az alföldi rónaságon. Valamit valamiért.

 

Csodás mediterrán növényzet+tücskok VAGY kabócák

Én nagyon szeretem ezeket a fenyőfákat, píneákat, leandereket…mindenhol füge..a Peljesacon szőlő is. A termőföld megbecsült kincs, éppen ezért mindenhol, ahol pont van kicsi belőle, bájos, apró, ápolt kerteket lehet találni. Valósággal elszégyellem magam, hogy kicsinylettem saját veteményesemet: itt 2 négyzetméteren több minden terem, mint nálam húszon.

kiskert.jpg

 

Kedvesség

Nekünk szerencsénk volt a vendéglátóinkkal (megint): természetes kedvességgel bántak velünk, a PEKA nevű edényben készítettek nekünk vacsorát, elláttak saját borral… annak ellenére, hogy SEMMILYEN idegen nyelvet nem beszéltek, a google-fordítóval kissé akadozva ugyan, de pompásan elbeszélgettünk. Nem is tudtam, hogy van hangfelismerő funkciója is :-).

Ugyanakkor az utca embere nem feltétlenül kedves. Esetenként mogorva. Valahogy úgy értelmeztük, hogy saját vendégeivel kedvesek a dalmátok-horvátok, de a többi turistára kicsit azért neheztelnek. Elsősorban valószínűleg azért, mert elárasztják az országukat, VISZONT belőlük élnek. Hát, ez valóban frusztráló.

jerko_peka.jpg

Készül a vacsoránk: a hamu alatt gömbölyödik a peka, benne az vacsora...négy óra elkészíteni, alsó hangon...na ez az igazi slow-food :-)

Szemét

Meglepő volt, de elég sok a szemét. De nem csak a sörösdobozok, csikkek, hanem a szisztematikus „ledobom-a-zsákot-rossz-tévét-az-erő-szélin-oszt-jóvan”. Feltételezem, hogy a roncsokat még nehezebb és drágább összegyűjteni, ezért nem is bajlódnak vele, ezért elég sok régi autót látni, csak úgy, sorsára hagyva. 

renault_4.jpg

 A Renault 4-et 1962 és 1984 között Jugoszláviában gyártották, van belőle bőven

fiatka.jpg

A VW Golfokat meg Szarajevóban gyártották, de azok még futnak, nincsenek nyugdíjazva

 

A régi háztartási gépeket is nehéz újrahasznosítani, ami feltűnt, hogy a HŰTŐRÁCSOKNAK számos új élete van: kerítésfoltozás, virágállvány etc.

hutoracs.jpg

Egy hűtőrács új élete

 

Táj

A táj gyönyörű.

taj.jpg

 Látkép a Sveti Ilija oldaláról, a túloldalt Korcsula szigete és városa

kuna_latkep.jpg

 A félsziget belseje: szőlőtáblák, háttérben a ferences templom tornya; avagy nem csak a tenger szép ám

 

Partizánok

Hatalmas kultusza van a a partizánoknak. Tito marsall a hetvenes években elrendelte számos, (még a szürrealitást is számításba véve) vitatható művészi értékű (=állati ronda) partizán-emlékmű állítását, ezek neve SPOMENIK (nefelejcs, kb.). Minden faluban van kisebb-nagyobb.

kuna_pad.jpg

A pad háttal áll az emlékműnek (Kuna Peljeska)

 

Tény, hogy a II. világháborúban az olaszok, németek (ill. a horvát usztasák) támadták ezeket a falvakat, elhurcolták a lakosságot és sokan az ellenállóhoz csatlakoztak (őket persze az események után automatikusan kommunistának címkézték, bár számottevő proletariátus nem volt errefelé fellelhető, de ez valószínűleg csak nekem érdekes).

kuna_emlekmu_tabla.jpg

Kuna falucska határában másik emlékmű, ez már igényes domborművel, ötágú csillaggal; a fehér tábla a ferences kolostor irányát jelzi. 

 

A lakosság egyébként szemlátomást büszke ellenálló lelkületére (joggal, teszem hozzá). A hálószobánkban ezt találtuk a szekrény és TV között:

granat.jpg

Érti valaki, mi van ráírva?

 vino_spaleta_golyo.jpg

Igen, azok golyónyomok a falon

 

Nejlonzacskók, dohányzás

Ide még alighanem nem fújt be a környezettudatosság megváltó szele: LEHET dohányozni az éttermek kerthelyiségeiben (talán néhol bent is?) és kérés nélkül adják a nejlonzacskót.

konzum_1.jpg

Szabad préda

 

Az üvegvisszaváltás viszont jobban virágzik, min t nálunk , a szisztémát ott-tartózkodásunk ideje alatt nem sikerült megfejtenem: de láttam olyan kiírást, hogy a polgárok csak hagyják ott a boltajtó előtt, és intézkedve lesz (ott is hagyták).

karlovacko.jpg

 Becsületrekesz?

Éttermek

Nagyon drágák.

Mi afféle KONOBÁT nem is próbáltunk, maradtunk a mezei pizzánál (egyszer): Korcsulára átkirándulva egy pizza, egy tészta 4 pohár sör és 2 üdítő (igaz, pazar kilátással) kb. 14 ezer forintba került. És mellettünk Michelin-csillagos étterem volt, szóval örültünk, hogy ennyivel megúsztuk, mert azért az kicsit húzósabb lett volna. A borokról majd egy külön posztban. Éttermekben megfizethetetlen a ház bora is, pedig bortermő vidékeken jártunk.

Általában elmondható, hogy a pincérek nem a javadra tévednek és elnézést nem fognak kérni.

filippi.jpg

 Filippi (Korcsula)

ld_terrace.jpg

LD Terrace (Korcula)

angus_beef.png

Az Angus Beef  (és a marinált tonhal) a tengeren érkezik az éttermek lábához (what a paparazza)

 

Belépő, belépő mindenütt

ston_fal_tabla.jpg Ez persze magyarul is ki van írva. Négyfős családnak tízezer forint (-ba került volna:-)), hogy felmehessen a stoni várfalra

 

+1

Van, ami egyszerűen szláv szokás, mert a lengyelektől a cseheken át a szlovákokig, és lejjebb szerbeknél, horvátoknál megtalálható, nálunk meg nem: a legkisebb boltban is  az eladó formaruhában van, menőbb helyeken bóbitával (ezek alapján a románok is szlávok, bocs:-D)

Kapható töltőtoll, tinta a falvakban is. Imádom.

toltotoll-hegy.jpg

Töltőtoll-hegy, nálunk a Printkerben sincs, nemhogy egy falusi ABC-ben

Utolsó megjegyzés (egyelőre:-))

a karácsonyi dekorációt nem szedik le…minek arra a kis időre.:-D

karacsonyi_fenyek.jpg

Szólj hozzá!

Zakopane

2019. augusztus 03. 00:01 - Hans Castorp

Lengyelország Szilvásváradja

 

 Bevezetés

Valamiért, tényleg nem tudom visszaidézni már, kisfiaink úgy határoztak, hogy Nekik pedig töltőtoll kell. Támogattam az ötletet, mert én is vágytam már egyre régóta (csak azt tűztem ki, dicséretes önnevelési célzattal, hogy akkor veszek ha rendet teszek az íróasztalomon. Ennek immár fél éve, minimum.)

Harmadik boltban találtunk ízléses töltőtollakat.

Nagyfiú kérdezi, mit írjon.

Mondom, írd le, mi az érdekesség számodra Lengyelországban.

Leírta.

img_20190731_171834_5.jpg

 

Nagyon tetszett, úgyhogy közzéteszem (engedéllyel) és kicsit kiegészítem.

 

Érdekességek Lengyelországban (T.Z.D. szempontjai)

 

TÖMEG

Teljesen meglepett bennünket. Tényleg hihetetlenül sokan voltak. Este, Zakopane főutcáján hömpölygött a tömeg, ember ember hátán; utcazenészek, mutatványosok (bizony, pl. freestylerek, jegesmedvének öltözött ...emberek, gondolom), ennek megfelelően az utak is zsúfolva autókkal (valahogy oda kell jutni).  Mindennap számolni kell számos dugóval. ennek ellenére türelmesek és kedvesek egymással az emberek. A hegycsúcsokon IS. Ahol gyakorlatilag  libasorban lehet haladni felfelé és lefelé is, ha nem akarsz a felvonóra 4-5-órát várni (miért akarnék?)

sor_a_lanovkahoz.jpg

Sor a lanovkához

 

MUZULMÁNOK

Ezt eleinte nem értettük. Rengetegen voltak. Félreértés ne essék, semmi gond nincs ezzel, csak, hogy úgy mondjam…kicsit szokatlan volt, Zakopaneban nem számítottunk erre.  Rengeteget vásároltak, méregdrága parfümfelhő bodorodott százféle burka/nikáb/hidzsáb/csador alól. Mert volt talpig fekete, szemréssel (nikáb), vagy anélkül (burka). Volt csak fejkendő, az erősen sminkelt arcot szabadon hagyva (hidzsáb) . 

lengyel_vs_muzulman.jpg

Kissé ittas őslakos próbál kedveskedni a nikábos hölgy kisbabájának 

Utóbbiból láttunk rózsaszínűt a  Chanel-jelzéssel. Láttam babakocsit, fekete lepellel letakarva, rajta csak kis lyuk. Ezt egyáltalán nem értettem, mert a muszlim kislányoknak is csak az első menstruáció után kell felvenniük a kendőt. Lehet, hogy altatni akarták a babát, nem tudom. DE a non plus ultra az volt, mikor egy fiatal nőn a rózsaszín fátylat rózsaszín sebészmaszk (eskü!) egészítette ki.

porte_a_nikabrol.jpg

Az igazi művész felismeri a piaci rést

MARHASÁGOK

Szerintem itt a bóvlisorra gondolhatott a költő. Ugyanis bármerre mentünk, hegynek föl és völgybe le, mindenütt UGYANAZ a sablonkínálat, műanyagok, sajt, gorál népművészeti ipar teljes spektruma, a csecsemőkosztümtől a hajpánton át a szoknyáig-kalapig-övtáskáig; vásári kínai cuccok, iszony. Turistásabb helyeken vidámpark elemek (dodzsem, buborékfoci). Úgy kell elképzelni, hogy az ember fölmegy egy hegyre, hogy gyönyörködjön a kilátásban; ezúttal kivételesen kocsival. Szerencsés esetben talál parkolóhelyet, amit kifizet, persze, és végre…végigmehet a kilométer-hosszú bazársoron, a kilátást maximum egy söröző teraszáról élvezve, meglehetősen korlátozott mértékben.

Hát, ez van.

vuitton.jpg

Vuitton szabadságon: ez legalább vicces

FÁRASZTÓ HEGYEK

Nos, igen, a Magas Tátra kínálatában szerepelnek magas hegyek :-D

 

LENGYEL SAJTOK

Igen, a gyakorlatilag nem lehet megtenni 20 métert (közúton 100m), hogy ne legyen sajtárus,  jellegzetes gorál sajtokat árulva, amik egyébként nagyon finomak.  Látni afféle kis kunyhókat is, mint minden havasi legeltető kultúrában, de tényleg, mész a városban, hopp egy üres telek, rajta kunyhó, birkák, bödön, füstölő…még a tej elszűréséhez használt pelenka (-szerű valami) is ott lengedez…tehát biztos autentikusan kézműves helyek ezek…de ENNYIT, amennyit lehet kapni,  nem tudnak előállítani, létezhetetlen.

oscypek-e1512728125214.jpg

Az egyik fő típus, az OSCYPEK (Kép:http://kppis.pl/informacje/goralski-przysmak/)

bacowka_pinterest.jpg

BACÓWKA, a multifunkciós pásztorkunyhó (Kép: Pinterest)

 

BRAWL STARS-OS CUCCOK

Igen, voltak olyanok is, állítólag ez most nagyon menő dolog..de nem vettünk (már bánom kicsit, de ANNYIRA műanyag volt).

 

GOFRI A FAGYI MELLETT

Igen, ez nagyon megtetszett Nekik: gofriárusok rendszerint a fagyisok kapcsolt részeiként szerepeltek…dekorációként cérnára fűzött gofrik lengedeztek, látványos volt, na…és jó illatú.

 

RENGETEG FAGYI

Igen, fagyi mindenhol volt. És egész jó.

 

NAGYON SZÉP TÁJ

tatra2.png

Igen, a táj nagyon szép volt.

 

VALAMIÉRT AZ OLASZ BAJNOKSÁG SERIE A

Megmondom őszintén, ezt nem értem.

 

MINDEN PÉNZBE KERÜL

Oh, szent ártatlanság, hát persze hogy! Sokba.

 

MÉREGDRÁGA PARKOLÓ

Igen. Feketetói vásárt megszégyenítő hangulatban zajlott számos parkolásunk: neonmellényes pógár karlendítésekkel jelzi, hogy befelé parkolni a kertbe/telekre/bárhová, 30 zlotyi lesz (Feketetón RON), számla nincs.

parkolo.jpg

Lágyan hívogató parkoló

 

 

 

És most következzenek a szülők megfigyelései:

 

 

SOK KISGYERMEKES CSALÁD

Általában két gyerek, de a három sem ritka. Komolyabb hisztibe nem botlottunk.

 

SOK FATEMPLOM VAN

trbysz.jpg

Itt van például az újterebesi fatemplom, Magyarországi Szent Erzsébet tiszteletére szentelték 1567-ben (!). Telis-tele korabeli falfestményekkel...szerintem erről még írok majd.

 

A KÖRFORGALMAKAT IS ELNEVEZIK

rondo_im_jana_paw_a_ii_w_zakopanem_2.jpg

A II. János Pál Pápa Körforgalom (Kép: wikimedia)

Szerintem ez nagyon bájos.

 

A PINCÉRNŐK HOSSZÚ GORÁL SZOKNYÁBAN VANNAK

phpthumb_cache_srce3a6db2110247bc483b8dcf055e0f538_par3dbeeee876c37ad2d6cb49efa76fe46a_dat1351520918.jpeg

A gorálok a Magas-Tátra és a Beszkidek vidékén élnek, a szlovák-lengyel határon. Egyesek szerint nem is annyira lengyelek, mint inkább elszlávosodott németek, olyannyira, hogy a második VH idején Németország megpróbálta elszakíttatni Lengyelországtól a gorál területet...de a gorálok nem akartan németek lenni. (Kép:https://zakopaneinfo.hu/?strona,menu,pol,glowna,0,0,1473,folklor,ant.html)

 

RÓMAI KATOLIKUS APÁCÁK ÉS SZERZETESEK

szerzetes.jpg

 

Simán hegyet másznak rendi ruhában. Ez menő. Kondracka-menedékház, 1500 m fölött

 

 

Most hirtelen az jut még az eszembe, hogy tuti van Decathlon Lengyelországban, mert nagyon sok Tribord, Arpenaz, Newfeel és Quechua cucc jött szembe :-). (szerintem IKEA is van!) Turkáló, az nincsen sajnos. Könyvesboltot is csak egyet láttam.

Ezzel a nagyon lényeges megfigyeléssel búcsznék, de ne örüljetek, nem ússzátok meg, mert folytatása következik. :-)

 

Szólj hozzá!

Posztmodern búcsúcédula

2019. július 31. 08:53 - Hans Castorp

certificate_of_having_gone_to_confession2.png

A Pamkutya-kalandok Izlandról szóló kiadását nézzük. Szeretjük, jó kis videókat készítenek. Részemről az a titkos remény is munkál, hogy a példás testvéri összhang átszivárog az ifjú nézőkbe J

Alcím: „Zéró emisszió”, vagyis úgy teljesíteni a küldetést, hogy semmi károsanyag-kibocsájtás ne legyen.

Repülőn elutaznak Reykjavíkba. Landolás után megnyugtatják a nézőket, hogy a repülőút nem olyan környezetbarát, de hopp, itt cég, ami arra szakosodott, hogy kiszámítja a karbon-lábnyomodat. 2 tonna CO2 létrehozásában játszottak szerepet, aztán gyors számítás, és kiderül, mennyi fát kell ültetni, hogy ezt ellensúlyozd…gombnyomás, már át is utaltad a pénz a megfelelő számú fa ültetésére Kenyába.

A cég mindent intéz.

Ha pénzed van, még a lelkifurdalás ellenszerét is megvásárolhatod.

Bűnöztél?

Sok széndioxid?

Bánod?

Elégtételül x mennyiségű fa árát utaljad nekünk, és mi megszabadítunk a klímaszorongástól. Hogy fa tényleg lesz-e a befolyt pénzekből…az már nem a Te felelősséged.

A penitenciát kiszabták és Te teljesítetted.

 

#búcsúcédula

 

 

 U.i.: . Félreértés ne essék, Pamkutyáékkal semmi bajom, csak a JELENSÉG, hogy is mondjam, kissé visszás.

Kép: Jeronimus Munghofer búcsúcédulája 1521-ből, wikipédia

Szólj hozzá!

Bartók Béla

2019. július 14. 23:43 - Hans Castorp

és a gépzene

ft021.jpg
Bartók Béla 1937. január 13-án tartott egy előadást a Zeneakadémián "gépzene" címmel, melyben a következő megállapítás hangzott el:  (a képen látható életkoránál nyilván idősebb volt már...csak olyan jó ez a fotó)
„Végeredményben a gramofon felvétel úgy viszonylik az eredeti zenéhez, mint
a konzervgyümölcs az élő gyümölcshöz; az egyikben nincs vitamin, a másikban van."

"Kottaírásunk tudvalevően többé-kevésbé fogyatékosan veti papírra a zeneszerző elképzelését, ezért csakugyan nagy a jelentősége annak, hogy vannak gépek, amelyekkel majdnem egészen pontosan meg lehet rögzíteni a zeneszerző minden szándékát és elképzelését. Azonban: maga a zeneszerző, mikor művésznek előadójaként szerepel, sem adja elő minden esetben hajszálnyira egyformán a sajátmaga művét sem. Miért? Azért, mert él; azért mert az élőlény természetéhez tartozik az örök változékonyság. 
(Bartók: A gépzene, 1937) 

Az előadás végén egy fiatal, bajuszos férfi elkérte az előadás szövegét a Szép Szó számára.

 

József Attilának hívták.

 

 

Szólj hozzá!

törődjön kicsit magával

2019. július 14. 19:45 - Hans Castorp

- szívjon nikotexet.

Kiállítás-ajánló, 2018

nikotex_recept.jpg
(betűhív átírásban)

a balatoni nyaralás receptje
nincsncsen párja a napsütötte balaton-partnak. minden gyógyszernél többet használ az opálos színekben ragyogó magyar tenger és azok a szelídvonalú lankák és ligetek, amelyek övezik. valamitől azonban mégis ó v a k o d n i a kell, amikor szíve és idegei a balaton áldásos nyugalmát élvezik. ez a valami a nikotin. ép ezért engedje meg, hogy mint a dohányzás specialistái, mi írjuk meg nyaralása receptjét, orvosi rendelésünk egytelen szó: nikotex.

törődjön kicsit magával-
szívjon nikotexet.

Rp.
100% nyugodt szív
100% jó idegek
100% jó egészség
Dr. Nikotex

kocsh_gyufa.jpg
Tudományos ismeretterjesztés 1.: Koch Róbert gyufásdobozon
biztositas_gyufa.jpg
Reklám is ráfér
gyufa_gumo.jpg
Tudományos ismeretterjesztés 2: oltáspropaganda :-)
Forrás:
Kiállítóház
Tapolca-Diszel, Derkovits u. 7.
a Templom térnél
Tel.: 87/414-120
30/536-5456
Szólj hozzá!

Knausgård: Harcom 2. (Szerelem)

2019. június 21. 20:33 - Hans Castorp

in medias res, vagyis kezdjük a második kötettel

knausgard.jpg

Bevezetés

 (ami csak engem érdekel,s mint ilyen: átugorható)

Találkozásom a skandináv irodalommal

Először, értelemszerűen, azzal, ami a szülői ház polcán volt.

Andersen-Nexö, a dán kommunista (Ditte, az ember lánya) és Sillanpää[1] (Hiltu és Ragnar; Silja), melyek az elnyomó-elnyomott tengelyen mozogtak (jó, ezeket lehetett kiadni a nyolcvanas években; IGEN ennyire öreg vagyok). Jó könyvek amúgy.

Kis szünet.

Selma Lagerlöf[2] (ugye, ezt nem kell kifejtenem bővebben).

Obligát Mika Waltari �.

Aztán a régi Magyar Nemzet szombati magazinjában olvastam egy ajánlót, miszerint Karin Fossum és Henning Mankell. Hogy skandináv szerzők. És krimi.

Irány a könyvtár. Azt hiszem, nagyon sok bűnügyi regényt elolvastam akkoriban, Izlandtól Finnországig, már, ami a szerzők nemzetiségét illeti. Voltak köztük gyengébbek, de voltak egészen jók is. Hogy is mondjam, az erőszakot és furcsaságokat[3] nem nélkülözték, esetenként a gyengébbeknél ez bizony öncélú is volt… mindenesetre érdekesen szemléltem a konfliktus hátterét adó világot. [4]

Sajnos, a könyvkiadás sebessége nem tartott lépést az igényeimmel, úgyhogy egy időre más betevő után kellett néznem (úgy rémlik, visszatértem a korai amerikai irodalomhoz, de ez nem biztos).

De tulajdonképpen én a képen szereplő műről szeretnék írni Nektek, így talán jobb is, ha elkezdem.

(Már most a könyvről lesz szó, nyugi. És spoiler nélkül...na, menyire vagyok király?:-)

Talán tavaly olvastam először ezt a nevet valahol, igen, azt hiszem, Bősze Ádám honlapján, hogy Knausgård szövege a „banalitás maga” és mégis nagyon jó (lehet, hogy nem szó szerint így). Ó, gondoltam, szeretem én a norvég írókat, itt van pl. Knut Hamsun,  Jo Nesbø meg Karin Fossum, lássuk hát.

Sajnos, meg kellett várnom, míg a könyvtárak beszerzik, mindeközben díszvendég is lett az idei Könyvfesztiválon (mármint Karl Ove Knausgård), úgyhogy kezdtem kíváncsi lenni, hogy megérdemli-e az ünneplést.

Úgy adódott, hogy a hamarabb tudtam megszerezni a második kötetet a könyvtárból, mint az elsőt…így azzal kezdtem. Szerintem ez nem baj.

Belevágtam.

Egy kisgyermekes család életébe csöppenünk az elején.

Szülinapi zsúr leírása közben, rögtön a 30. oldalon:

Semmi problémám nincs az érdektelen és kevéssé eredeti emberekkel, számtalan egyéb és fontosabb tulajdonsággal bírhatnak, mint a melegség, a figyelmesség, a kedvesség, a humorérzék, vagy olyan tehetségekkel, mint egy beszélgetés elindítása, biztonság teremtése maguk körül, egy család működtetése, de amikor olyan unalmas emberek közelében tartózkodom, akik kivételesen érdekesnek vélik magukat, ráadásul ezzel kérkednek, szinte fizikai rosszullétet érzek."

 Ó, gondoltam, ez tetszik.

Aztán folytatódott (mert e gyerekek répacsíkokat kaptak joghurtos mártogatóssal).

Mert ez itt egy kicseszettül idióta ország. Az összes fiatal nő olyan mennyiségű vizet iszik hogy a fülükön folyik ki, mert azt hiszik, hogy „egészséges” és „jót tesz”, de mindössze arra jó, hogy az egekbe lője a fiatal inkontinensek számát az országban. A gyerekek teljes kiőrlésű tésztát és teljes kiőrlésű kenyeret esznek, és a lehető legfurcsább hántolatlan rizsfajtákat, amiket a gyomruk nem is tud megemészteni rendesen, de nem számít, mert „ tápláló”,  „jót tesz”, „ egészséges”. Ó, összetévesztik az ételt a lélekkel, azt hiszik, jobb emberré ehetik magukat, anélkül, hogy felfognák, hogy az étel egy dolog, az elképzelések pedig, melyeket az étel kelt, egészen mások. És ha az ember szóvá teszi, ha csak céloz rá, akkor vagy reakciós, vagy csak norvég, vagyis olyasvalaki, aki tíz évvel le van maradva.” 31. old.

Egyre jobban tetszik! "Ó, összetévesztik az ételt a lélekkel, azt hiszik, jobb emberré ehetik magukat..." mennyire szívemből szólt Karl Ove!

A Hiúz eredetileg vegetáriánus óvoda volt, ezért jött létre annak idején, mára azonban már csak két szülőpár volt vegetáriánus, és mivel a gyerekek nem rajongtak különösebben azért a bőséges zöldségválasztékért, amit kaptak, a szülők közül többen úgy vélték, hogy ennyi erővel fel is adhatják az elvet. A vita órákon keresztül tartott és már minden irányból többször is kimerítően végigrágták a témát. Példának okáért előrángatták a különböző fajta virslik hústartalmát; mert az egy dolog, hogy a boltban megvásárolható virslik csomagolására rányomtatják a százalékot, de honnan tudhatjuk, hogy százalék húst tartalmaz a virsli, amit a cetringcégek használnak? Én azt hittem, hogy a virsli az virsli, sejtelmem sem volt arról a világról, ami azon az estén tárult fel előttem, arról meg végképp, hogy léteznek emberek, akik ilyen szinten képesek elmélyülni benne." (40.old.)

Férfiban is van ilyen, akinek ez feltűnik? Le vagyok nyűgözve.

... lehetséges, hogy azok a nők, akik a harmincas éveik végéig a karrierjüknek szentelték magukat, majd az utolsó pillanatban szültek egy gyereket, akiről az első néhány hónap eltelte után a bölcsőde kezdetéig a férjük gondoskodott, hogy mind ketten folytathassák a karrierjüket, boldogabbak voltak, mint a korábbi generációk asszonyai.

Elképzelhető, hogy a férfiaknak, akik otthon maradtak, hogy fél éven keresztül a kisgyerekükről gondoskodjanak, növekedett ettől az életintenzitásuk. Nem lehetetlen, hogy a nők tényleg megkívánták ezeket a vékony karú, széles csípőjű, borotvált fejű és fekete keretes dizájner szemüveget viselő férfiakat, akik ugyanolyan szívesen beszélgettek a kengurunak a hordozókendőhöz viszonyított előnyéről és hátrányairól, mint arról, hogy mi a jobb, otthon főzni a babának, vagy biobébiételt venni.

Lehetséges, hogy a nők teljes szívükből és lelkükből akarták ezeket a férfiakat. Ám, ha mégsem így volt, nem számított igazán, mert az egyenlőség és az igazságosság voltak a legfontosabb paraméterek minden egyébbel szemben, amiből egy élet és egy kapcsolat állt. Ez egy döntés volt és a döntést meghozták." 90. old?

Másról is ír egyébként. Hogy uniformizálódik minden.

És Európa, amely egyre inkább egyetlen nagy és egyforma országgá csúszik össze. Ugyanaz, ugyanaz minden ugyanaz volt. Vagy talán arról volt szó, hogy a fény, amely beragyogta a világot és mindent érthetővé tett benne, egyben meg is fosztotta az értelmétől? Talán az eltűnt erdők tehettek róla, a kihalt állatfajok, a régi életformák, amelyek soha többé nem térnek vissza?” 70. oldal

Versolvasásról. Ez is annyira megnyugtatott. Azt hittem, csak én gondolom ilyesféleképpen.

Olvastam verseket, de soha nem nyíltak meg számomra, ez pedig azért volt, mert nem volt „jogom” hozzájuk, nem nekem íródtak…Az embernek ki kell érdemelnie, hogy olvashassa őket.

Hogyan?

Egyszerű volt. Felcsapott egy könyve, és ha a versek megnyíltak, akkor megérdemelte, ha nem, akkor nem szolgált rá.” 143. oldal

Dosztojevszkijről.

„Dosztojevszkij előtt az eszmény, maga a keresztény eszmény mindig tiszta és erős volt, az éghez tartozó, ily módon csaknem mindenki számára elérhetetlen. A test törékeny volt, az elme gyenge, az ideál azonban megingathatatlan. Az eszmény annyit tett, mint elérni, kitartani, felvenni  harcot. Dosztojevszkij könyveiben minden emberi, még vagy inkább az emberi a minden… 97. old.

Ám amivel végleg szívembe lopta magát a Szerző, az  az érzékenység, ami a gondolkodó-szemlélődőember sajátja (szerintem).

„ Bár láttam képeket róla, mégsem voltam felkészülve arra, ami rám várt, mikor ajtót nyitottam neki. Az arca teljesen nyitott volt, mintha semmi nem volna a világ és közte. Teljesen védtelen volt a világgal szemben, aminek látványától a lelkem mélyéig hatolt a fájdalom.”354. old

 

 

Egész felnőtt éltemben távolságot tartottam a többi embertől, ez volt a módszerem a túlélésre, nem volt más választásom, mert gondolatban és az érzéseimmel olyan hallatlanul közel kerülök másokhoz, hogy elég, ha csak egyetlen másodpercre is elutasítóan elfordítják a tekintetüket, azonnal elszabadul a vihar a bensőmben. 43. oldal

 

Ugye, milyen jó?

Szeretem az értelmes embereket.

 

 

[1] Irodalmi Nobel-díj, 1939

[2] Irodalmi Nobel-díj, 1909

[3] A vérfertőzés pl. szinte mindennapos ezekben, a többit (ne) tessék elképzelni). Gyakran visszatérő elem még a náci múlt öröksége. Ilyesmik. Polkorrekt feminizmus elengedhetetlen.

[4]Gondoltam, ebből rájövök, hogy jóltettem-e, hogy nem mentem ki dolgozni norvégba havi 8000 ojróért. (jól)

 

U.i. Az idézeteket saját kezemmel pötyögtem be, úgyhogy becsüljétek meg! :-)

Szólj hozzá!

Obsitos

2019. május 24. 09:53 - Hans Castorp

obsitos.jpg

Nemrég Szentesen jártam.

Az esős idő ellenére teljesen el voltam bűvölve: egy szecessziós villa itt, egy százéves redőnyzár ott…valósággal fel voltam villanyozva. Egy „PICK EDE UTÓDAI” angyalfejes redőnyzár (én redőnycímernek neveztem el ezeket, mert nem egyszerű zárak, olyan gyönyörűek…), megpillantottam.

Egy kocsma.

OBSITOS a neve.

Ez már önmagában csodálatos. Nem a kicsit sem kommersz OÁZIS, nem az eredetieskedő BORFALÓ és társai, hanem szépen, egyszerűen, nemesen: OBSITOS.

Ezt meg kell örökítenem.

Igaz, szakad az eső. Meg ott áll egy fazon, pipával a szájában a fa alatt, mint a modern idők áldozata: hiába régi a kocsma, új időknek új szelei fújnak, nem lehet bent dohányozni, oh tempora oh mores… Áhh, nem vagyok én Gerda Taro ez meg pláne nem a spanyol polgárháború…mi bajom lehet?

Parkol, vészvillogó, kiszáll, kattint, fejleszegve vissza, mert a pipás közeledik.

PIPÁS számonkérően Héééé…EZ Meg MÉRT VOLT?!

wannabe FOTÓRIPORTER (=ÉN) gondolatban Lelkiismeretem tiszta, gondolataim szabadon áramlanak.

ÉN Lefényképeztem, mert nagyon tetszik. Mert szép.

PIPÁS meghökken, még a pipát is kiveszi MI?!

ÉN Ön a tulajdonos?

PIPÁS Ááá, nem. pipa vissza

ÉN gondolatban, kárörvendően (Akkor…, akkor mit beszélsz bele?!)

ÉN úrinő módján Elnézést kérek, nem tudtam, hogy nem szabad…de olyan réginek tűnik…csak meg szeretném mutatni a családomnak.

PIPÁS próbálja feldolgozni a hallottakat Réginek, régi…régi bizony…ekkor rájön, hogy ez valamiféle bók volt és kezd megenyhülni Tudja, mióta áll itt?

ÉN (gotcha!) Dehogy! Talán múlt századi?

PIPÁS elégedetten göcög Persze…még régebbi! büszkén Úgy higgye meg, ez az egész ház fogadó volt már az 1800-as években is

ÉN elégedetten, gondolatban (Van nekem szemem J)

PIPÁS kezd megjönni a bizalma s mit egy tulajdonosi büszkeséggel rákezdi és közben beinvitál a fa alá, hogy ne ázzak olyan nagyon Hanem, tudja-e, hogy itt bulikat is lehet szervezni?

ÉN töredelmesen Nem gondoltam volna…

PIPÁS Ugye? Idefigyeljen, ha érdekli, hívja fel a Zsófit. Ő a tulaj. elbizonytalanodva Lehet, hogy elsőre nem akarja elvállalni, de mondja meg neki, hogy a Juci, meg a Pipás segít a pultnál. szerényen Én afféle mindenes vagyok itt.

ESŐ szakad

ÉN Nagyon hálás vagyok…köszönöm, de most rohannom kell…hogy másszak ki ebből

ÉN AUTÓJA szakadatlan vészvillog

PIPÁS Ne rohanjon annyira…hova valósi?

ÉN Szegedre, de most már igazán mennem kell…

PIPÁS Ne felejtse el, ha bulit akar szervezni, az étel is megoldható…hívja fel Zsófikát, Ő a tulaj. Kicsit szigorú, de Pipást szereti…

 

 

#gerdataromenniobsitos

Szólj hozzá!